Kurumsal

Türkiye’nin hızla büyüyen sanayi,hizmet ve yatırım gruplarından biri olan GENTAŞ GROUP 1992 yılında kurulmuş olup ithalat,ihraat,kaliteli gıda maddeleri üretimi,otomotiv,hijyenik ve endüstriyel ürün imalatı,inşaat,kargo ve loistik alanlarında faaliyet göstermektedir.1992 yılından günümüze sürekli gelişimini sürdüren GENTAŞ GROUP Avrupa, Bağımsız Devletler Birliği ve Ortadoğu’daki başarılı faaliyetleri sonucunda hak ettiği yeri alan güçlü bir şirket konumuna gelmiştir. DÜnyanın 55 ülkeine direkt ihracat yapmaktadır. Grubun inşaat,gıda ve lojistik alanında yaptığı yatırımlar yurt içi ve yurt dışında hızla devam etmektedşr.GENTAŞ GROUP “Kurumsal Yönetim” ilkelerine uzun vadeli ve kalıcı bir başarının gereği olarak görmekte ve uygulamaktadır.Çalışanlarımız uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kuran, iş süreçlerine enerji,dürüstlük, tecrübe ve değer katan başarılı profesyonellerdir.Gurubumuz gittikçe artan bir ivmeyle istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir…

Gentaş Group

Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olan Gentaş Group, yatırımlarıyla ülkemizde katma değer üretmeyi kendine görev edinmiştir. Bu amaçla; ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara, girişimcilere, müteşebbislere hizmet etmektedir. Böylelikle ülkemizin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz genç kuşakların, çizdiğimiz bu esaslar ve çabalarımızdan ilham ve feyz alarak kendilerini geliştirmeleri için onların yolunu aydınlatmaktadır.

Giriştiği faaliyet alanlarıyla öncü olan Gentaş Group, yurtiçi yerli ve yabancı ortaklı iştiraklarıyla ülkemizin kalkınmasına ve istihdamının artmasına katkı sağlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarla ülkemizde üretilen katma değerin dünya ile entegrasyonunda rehber görevi görmektedir.

Gentaş Group; insanı, doğa içindeki tüm canlı varlıkları ve hepsinin yaşam hakkını merkeze alan, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak ülküsüyle hareket eden bir dünya görüşüne sahiptir. Doğayla dost teknolojileri geliştirmek ve uygulamak, yabancı ülkelerde standartlaşan hizmet kalitesini önce toplum sonra birey odaklı olarak tatbik etmek; sahip olduğumuz vizyonun çerçevesidir. Etik değerlere saygı duymak, dürüstlük, en iyilerle çalışmak, ekip çalışması yapmak, öğrenme tutkusu, risk almak ve başarmak, müşteri memnuniyeti sağlamak, empati duymak ise; bu vizyonun yapı taşlarıdır. Toplumumuzu oluşturan her bir bireyin katıldığı değer yaratma kültürü ve onu destekleyen iştirakların besleme ünitesi işte bu düşünce sistemi ve dehanın bir yansımasıdır. Gentaş Group; bu güdülerle amacın aracı olan ve aynı zamanda onu yaratan dehanın bir ürünü olan yatırım araçları ve teknolojilerini uygulayan, üst yaşam gereklerini standartlaştıran bu vizyonun merkezinde konumlanır.

Etik Değerler

Etik değerlere, samimi rekabetçiliğe, her değerin bizim olduğu ve yükselmesinin bize sağlayacağı faydalara önem veriyoruz. Biz, yolumuzun kesiştiği girişimleri engellemek yerine; her biri değerli bu girişimlerin, ülkemize ve dünyamıza katma değer sağlamasını tercih ediyoruz. Bu değerleri yok etmeden; onları korumayı, kollamayı, öncelikli prensip olarak benimsiyoruz.

Şeffaflık

Faaliyet alanımız olan tüm iştiraklarda, insanlığın onuruna ve yaşam hakkına saygılı, etik kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yürüten girişimlerle, hesap verebilirliğe ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahibiz.

Dürüstlük

Özümüzü, verdiğimiz sözleri tutarak koruduk. Özümüzde, sözümüzde ve hareket etme biçimimizde doğruluktan hiç kopmadık. Toplumsal kurallara uyduk, iş dünyasında kuralları biz koyduk. Koyduğumuz iş ahlakı kurallarından asla kopmadık.

 

Yatırımlarıyla ülkemizde katma değer üretmeyi kendimize görev edindik.